Hotline - Zalo:  0919 86 84 83 Showroom HN: 182D - Trần Đại Nghĩa - 0978999985

Chính sách bảo mật

Để bảo vệ hiệu quả quyền riêng tư của người dùng Canvas-hanoi và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, Canvas-hanoi đã điều chỉnh chính sách bảo mật này phù hợp với các quy định và chính sách hiện hành. Chính sách bảo mật này sẽ có các chính sách và biện pháp chi tiết để người dùng Canvas-hanoi có được, quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ do Canvas-hanoi cung cấp cho bạn, cho dù bạn có quyền truy cập vào các dịch vụ của Canvas-hanoi thông qua thiết bị máy tính, thiết bị di động hay các thiết bị khác.

 

Thu thập thông tin cá nhân

Bạn đã được thông báo và đồng ý rằng khi bạn đăng ký tài khoản người dùng Canvas-hanoi hoặc sử dụng các dịch vụ do Canvas-hanoi cung cấp, Canvas-hanoi sẽ ghi lại thông tin cá nhân có liên quan do bạn cung cấp, chẳng hạn như tên, số điện thoại di động của bạn, v.v. Các thông tin cá nhân trên là cơ sở để bạn truy cập vào các dịch vụ do Canvas-hanoi cung cấp. Bên cạnh đó, với mục đích tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, Canvas-hanoi sẽ thu thập các thông tin khác liên quan đến việc cải thiện các dịch vụ của Canvas-hanoi. Ví dụ: khi bạn truy cập Canvas-hanoi, chúng tôi có thể thu thập mức độ phổ biến của các dịch vụ này, thông tin phần mềm trình duyệt, v.v. để tối ưu hóa dịch vụ của chúng tôi.

 

Quản lý thông tin cá nhân

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm tốt hơn, Canvas-hanoi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Phù hợp với các yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan;
 • Phù hợp với sự ủy quyền của bạn;
 • Phù hợp với các điều khoản dịch vụ liên quan đến phần biên nhận Canvas-hanoi và thỏa thuận sử dụng giấy phép ứng dụng.

Ngoài ra, bạn nhận thức được điều đó và đồng ý rằng Canvas-hanoi có thể sử dụng thông tin cá nhân không riêng tư của bạn để tiếp thị trong phạm vi được pháp luật và quy định hiện hành cho phép. Các mục đích sử dụng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: hiển thị cho bạn nền tảng Canvas-hanoi hoặc cung cấp tài liệu quảng cáo và khuyến mại, giới thiệu cho bạn và thông báo cho bạn về các dịch vụ và thông tin sản phẩm của Canvas-hanoi cũng như các cách sử dụng khác như vậy của các dịch vụ hoặc sản phẩm Canvas-hanoi mà bạn có thể thấy thú vị dựa trên thông tin. Nó cũng bao gồm thông tin mà bạn chọn chia sẻ khi thực hiện một hành động như ủy quyền, chẳng hạn như khi bạn thêm sổ địa chỉ mới, tải xuống và chia sẻ thêm.

Canvas-hanoi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn, ngoại trừ:

 • Canvas-hanoi đã được bạn hoặc người giám hộ của bạn ủy quyền.
 • Việc tiết lộ Canvas-hanoi được yêu cầu bởi các cơ quan tư pháp hoặc hành chính theo các thủ tục luật định
 • 3. Khi Canvas-hanoi khởi kiện hoặc ra trọng tài để người dùng tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình
 • 4. Phù hợp với các điều khoản dịch vụ và thỏa thuận cấp phép giữa bạn và Canvas-hanoi
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

Bảo vệ thông tin cá nhân

Canvas-hanoi sẽ làm mọi thứ có thể làm để bảo vệ thông tin cá nhân mà nó nhận được từ người dùng. Để ngăn chặn thông tin cá nhân của người dùng trong trường hợp vô tình hoặc trái phép truy cập bất hợp pháp, sao chép, sửa đổi, truyền tải, mất mát, hư hỏng, xử lý hoặc sử dụng, Canvas-hanoi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp sau để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn:

 • Mã hóa thông tin cá nhân của người dùng theo cách thích hợp;
 • Sử dụng mật khẩu để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng tại các vị trí thích hợp;
 • Hạn chế quyền truy cập thông tin cá nhân của người dùng;
 • Các biện pháp hợp lý khác.

Mặc dù trong mọi trường hợp, các biện pháp hợp lý và hiệu quả đã được thực hiện và phải tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan theo yêu cầu của pháp luật và Canvas-hanoi, vẫn không có gì đảm bảo về tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn thông qua các giao tiếp không an toàn. Do đó, người dùng cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân của mình như thường xuyên thay đổi mật khẩu tài khoản và không để lộ thông tin cá nhân như mật khẩu tài khoản của mình cho người khác.

Bạn biết rằng tính năng bảo vệ thông tin cá nhân do Canvas-hanoi cung cấp chỉ khả dụng trên nền tảng Canvas-hanoi. Khi bạn rời khỏi Canvas-hanoi, trình duyệt hoặc sử dụng các nền tảng, dịch vụ hoặc tài nguyên nội dung khác, Canvas-hanoi không có khả năng và nghĩa vụ bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn gửi trên nền tảng Canvas-hanoi, cho dù bạn đã đăng nhập hay duyệt các nền tảng trên dựa trên các liên kết hoặc hướng dẫn của Canvas-hanoi .

 

Truy cập thông tin cá nhân

Sau khi bạn hoàn thành đơn đăng ký tài khoản Canvas-hanoi của mình, bạn có thể xem hoặc sửa đổi thông tin cá nhân mà bạn đã gửi cho Canvas-hanoi. Nói chung, bạn có thể duyệt bất kỳ lúc nào, sửa đổi thông tin đã gửi của mình, nhưng vì lý do liên quan đến bảo mật và danh tính, bạn không thể sửa đổi thông tin ban đầu và thông tin xác thực khi lần đầu tiên đăng ký dịch vụ của Canvas-hanoi.

 

Sử dụng cookie và báo hiệu web

Cookie có thể giúp nền tảng xác định người dùng và đếm số lượng người dùng, thường được các nền tảng sử dụng để xác định liệu người dùng đã hoàn thành ứng dụng đã đăng nhập hay chưa. Canvas-hanoi hứa hẹn rằng nghiên cứu về thông tin Cookie sẽ chỉ được sử dụng để cải thiện dịch vụ / sản phẩm chất lượng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình bị lưu trong cookie, bạn có thể định cấu hình trình duyệt bằng cách chọn "từ chối cookie" hoặc "thông báo cho bạn khi nền tảng gửi cookie". Vì dịch vụ của Canvas-hanoi được triển khai bằng cách hỗ trợ cookie, sau khi bạn tắt hoàn toàn cookie, nó có thể ảnh hưởng đến quyền truy cập của bạn vào Canvas-hanoi hoặc dịch vụ Canvas-hanoi. Khi bạn không tắt cookie, bạn có thể được nhắc giữ lại thông tin người dùng vào lần tiếp theo khi bạn vào nền tảng thông qua đăng nhập đơn giản (chẳng hạn như đăng nhập tự động). Phương pháp và mục đích của Canvas-hanoi sử dụng đèn hiệu web cũng giống như cookie.

Bài viết liên quan
Chính sách khách hàng đối tác

Chính sách khách hàng đối tác

Đồng thuận - Cùng phát triển: Canvas-Hanoi hy vọng hợp tác cùng quí khách hàng trên toàn Quốc về hoạt động kinh doanh chia sẻ đôi bên cùng phát triển.
Gọi điện Nhắn tin Chat Zalo Messenger